top of page
Business Meeting

Retail Concept & innovatie

Vernieuwing in retail met de consument centraal

Stilstand is achteruitgaan. Vernieuwing is essentieel voor een succesvol retail gebied op lange termijn. Voor mij is het belangrijk om op de hoogte te zijn van trends en ontwikkelingen op het gebied van retail. Een combinatie van onderzoektechnieken, brainstormen en hands-on implementatie zorgt voor vernieuwing en versterking van bestaande locaties, centrum- en winkelgebieden of consumentgerichte voorzieningen. Van het begin af aan dat ik als ruimtelijk-econoom hiermee bezig ben stel ik de consument centraal. Hoe hij/zij zicht gedraagt, wat hij wenst, welke functies en voorzieningen hij logisch bij elkaar verwacht. 

Inhoudelijk traject met hands-on concepten

Ik denk met u mee in brainstormsessies over vernieuwing en strategie op het gebied van winkelgebieden. Aan de ene kant denkend vanuit de consument: hoe wonen, werken, recreëren en winkelen. Aan de andere kant, wat zijn de mogelijkheden in economisch ruimtelijke gebieden: vraagt een situatie om krimp of uitbreiden, verbreding van functies of betere communicatie via websites, social media etc.
Ik koppel kennis en ervaring, nieuwe inzichten en vragen van opdrachtgevers aan het veranderend consumentengedrag en vertaal dit in woord en beeld. Op basis van beschikbare informatie, gesprekken, gebruik makend van beschikbare lokale kennis en ervaring die zaken specifiek en authentiek maken. Dit combineren tot een nieuw product of concept vanuit de behoefte van de consument waar u echt iets mee kunt.

  • Participeren aan innovatie brainstorm

  • leiden van brainstormsessies

  • advies rapporten over innovatie

Voorbeeld case: Groninger-oostwand Grote markt

Wanneer er veel partijen bij een project betrokken zijn is het belangrijk om samen tot oplossingen en een daadkrachtig traject te komen. Mijn jarenlange ervaring op gebied van grote retail projecten biedt vaak de mogelijkheid voor gemeenten en bedrijven om snel, actueel en volledig tot oplossingen te komen. De lokale context en opgav

bottom of page