top of page
Business Meeting

Retail advies

Een optimale retail omgeving creëren 

Om de retail omgeving zo optimaal mogelijk in te richten is visie en samenwerking nodig. Want het doel is altijd hetzelfde, een tevreden winkelend publiek, omzet voor de ondernemers en bruisende binnensteden. Marktonderzoek is een krachtig middel om draagvlak en een onderbouwde haalbare visie te creëren.

Onderzoek- en adviestraject op maat 

Marc Majolee Advies biedt een prachtige combinatie van onderzoektechnieken, een luisterend oor waar nodig, maar ook daadkrachtig optreden met altijd het doel om te verbinden. Samen kom je verder.
Aan de basis ligt een goede analyse van de markt, ruimtelijk-functionele situatie en stakeholders. Gebruik makend van marktonderzoek kan ik helpen bij beleids- en haalbaarheidsstudies, brancheringsvraagstukken, detailhandelsvisies, leisurevisies, structuurvisies, planpresentaties, conceptontwikkeling, markttechnische (haalbaarheids)analyses, (her)ontwikkelingsopgaven (t/m VO), acquisitie, selecties en prijsvragen, implementatie van advies.

 • Interimopdrachten en detachering

 • Marktonderzoek, branchestudies, detailhandelsnota´s en structuurvisies

 • Procesbegeleiding

 • Concept-, project- en productontwikkeling (o.a. leisure, adviesproducten)

 • Haalbaarheid vastgoedprojecten (o.a. marktrapportages en visievorming)

 • Locatie-onderzoek en advisering

 • Quick scans/Produkt Markt Combinaties

 • Aanbesteding (aanstelling) winkelstraatmanagers

 • Organisatie gemeentelijke besluitvorming standplaatsen- en koopzondagenbeleid

 • Marketingactiviteiten (visie bedrijf/afdeling uitdragen via artikelen, lezingen)

 • Prospects en acquisitie

 • Prijsvragen (boekwerk, presentatie) en (EU-)aanbestedingen

Voorbeeld case: Albert Heijn ...

Wanneer er veel partijen bij een project betrokken zijn is het belangrijk om samen tot oplossingen en een daadkrachtig traject te komen. Mijn jarenlange ervaring op gebied van grote retail projecten biedt vaak de mogelijkheid voor gemeenten en bedrijven om snel, actueel en volledig tot oplossingen te komen. De lokale context en opgav

bottom of page