top of page
Business Meeting

Interim management en projectbegeleiding 

Samen één doel om projecten te realiseren

Wanneer er veel partijen bij een project betrokken zijn is het belangrijk om samen tot oplossingen en een daadkrachtig traject te komen. Mijn jarenlange ervaring op gebied van grote retail projecten biedt vaak de mogelijkheid voor gemeenten en bedrijven om snel, actueel en volledig tot oplossingen te komen. De lokale context en opgave vereist maatwerk, zeker als het gaat om werken aan toekomstbestendige en vitale winkelgebieden. Of het nu gaat om het opstellen van een detailhandels- of centrumvisie met een uitvoeringsgericht actieplan, het uitbreiden van een bedrijf, of aanspreekpunt en uitvoerder van allerhande projectvragen in de retailsector. 

Interim management en projectbegeleiding 

Het werken op interim of projectbasis is voor mij dé manier om samen met de opdrachtgever maatwerk en resultaat te realiseren. Of het nu gaat om een advies op te stellen, te implementeren of te realiseren. Mijn eigen ervaring met deze manier van werken is naast de inzet van (tijdelijke) capaciteit vooral de toegevoegde waarde en frisheid van de ‘blik van buiten naar binnen’.

Het creëren van draagvlak voor een vraagstuk vereist afstemming. Ik gesprekken met de opdrachtgever en de betrokken stakeholders breng ik in kaart wat de wensen zijn en samen kijken we wat een passend traject is.
In gerealiseerde projecten heb ik veel samengwerkt met overheidsinstanties, vastgoedeigenaren en ondernemers(verenigingen). Doordat ik bij of met al deze partijen heb gewerkt, ken ik hun drijfveer, hun belangen en hun aanpak. Dit helpt bij het komen tot een gedragen en succesvol resultaat en eindproduct. Zowel in fysieke zin (rapport) als qua draagvlak (‘wij’-gevoel).​

Voorbeeld case: Albert Heijn ...

Wanneer er veel partijen bij een project betrokken zijn is het belangrijk om samen tot oplossingen en een daadkrachtig traject te komen. Mijn jarenlange ervaring op gebied van grote retail projecten biedt vaak de mogelijkheid voor gemeenten en bedrijven om snel, actueel en volledig tot oplossingen te komen. De lokale context en opgav

bottom of page